Vill du ta del av mina Onlinekurser så hittar du dem här. Just för tillfället finns det tre olika de är…

Omskapa ditt liv

Detta är en kurs som hjälper dig ta dig bortom dina begränsande föreställningar. 

Varje resa har två punkter  – det är den där du befinner dig nu och den dit du är på väg. Vi kommer vi att utforska var du är, hur du kom dit, vart du är på väg och vad du har att göra för att nå fram. Under denna kurs kommer vi att steg för steg gå från var Du är till vart Du vill vara i livet. I del ett så tittade vi på vad som gjort att du vill skapa annat än det som är. Idag ska vi sammanfatta livet i en mening. Låter det svårt? Det tror jag inte att det kommer att vara då vi alla redan nu säger saker om våra liv, och oss själva, nu ska vi bara bli medvetna om dem 

Ditt sanna varande – eller nio val till frihet

Jag vill bjuda in dig till en resa, en resa som börjar i ditt nu och där målet är att du ska uppleva vad du i sanningen är i varje andetag. Att du ska leva i kontakt med Dig, en fusion av Ande – Kropp – Själ. En fysisk varelse skapad av dig, med ett mind bortom alla begränsande föreställning. Kanske kommer du att nå dit, kanske kommer du att komma en bit på vägen, men oavsett vilket kan jag lova dig att du kommer att stå starkare och mer sann efter att du har medvetandegjort dessa nio steg som nu ligger framför dig i denna kurs.

Hur du kan skapa en stabil grund i kropp, tanke och känsla

När vi tänker på stabilitet så föreställer vi oss ofta något som står stadigt på marken. Ett bord på fyra ben, ett träd med tjock trädstam och grova rötter, ett berg som strävar upp mot himlen. När ett föremål är stabilt menar vi att det inte ramlar omkull vid en knuff eller går sönder vid en påfrestning. Samma betydelse har stabilitet när vi använder det om oss människor. Vi använder uttrycken ”jordnära” och ”stå med båda fötterna på jorden” om en person som inte låter känslorna fara iväg och vi talar om att vara ”fast förankrad” när vi syftar på personens lojalitet med sina värderingar. Stabilitet skapar tilltro och tillit. När ett träd är stabilt kan vi luta oss mot det men om det däremot är rangligt behöver vi stötta upp det. En stabil person inger förtroende och det går att förlita sig på henne. Hon reagerar och agerar med förutsägbarhet. Vi brukar säga ”jag vet var jag har henne” när en person är stabil. Känslomässig stabilitet och konsekvent handlande är de två ting som formar den mänskliga stabiliteten. 

I denna e-kurs kommer du att få lära dig mer om stabilitet och hur du återfår den. Du kommer att få möjlighet att träna din stabilitet 

  • I kroppen genom centreringsövningar
  • I tanken genom mindfulnessövningar 
  • I känslan genom att lära dig mer om sinnesstämningen acceptans.