När kroppen känns trång

“Rörelser orsakas av krafter. Kraft är den process som påverkar kroppars rörelse genom utbyte av energi.- – – krafter uppstår genom en växelverkan mellan elementarpartiklar” När vi är medvetna om våra upplevelser och kan se dem som delar av den större bilden blir vi medvetna om återkommande skeenden. Som till Läs mer…

Längtan efter bekräftelse

När det lilla barnet möter om omgivning som är oförmögen att se barnets storhet och möta det med villkorslös kärlek uppstår det en längtan efter bekräftelse hos barnet. Denna längtan efter bekräftelse hindrar oss ifrån att leva. Vårat inre VET alltid vad vi i sanningen är och när vårat yttre Läs mer…