Har du tänkt på hur lätt människor har för att gå över ån efter vatten, alltså göra livet krångligare för oss än vad det behöver vara, samtidigt som vi strävar efter att följa den lätta vägen. Det är så motsägelsefullt, och trots allt det vi så ofta gör.

Vi längtar efter ett liv i lätthet och följer därför minsta motståndets lag ur ett mänskligt perspektiv. Vi undviker smärta. Vi undviker att utmana oss själva. Vi undviker att se saker för vad det är. Vi undviker att titta i djupet av ryggsäcken vi bär. Vi undviker att släppa in ljuset i garderobens alla skrymslen och vrår. För att ur ett mänskligt överlevnadsperspektiv kan det vara vad vi upplever som lättast i just den stunden. Den stunden där våra inlärda präglingar, och rädslor, får styra. 

I den stunden slår vi mot dem som redan ligger för att skydda oss själva. I den stunden hatar vi hatarna för att de triggar våra rädslor. I den stunden fortsätter vi att springa i hamsterhjulet för att vi inte vågar kliva av. I den stunden längtar vi efter annat men vi vågar inte ta ett steg på okänd mark.

I den stunden skapar vi mer smärta.  Så i den stunden som vi fortsätter att följa våra inlärda begränsande föreställningar, de som triggar vårt skyddssystem av fight, flight och freeze, och som vi fortsätter att lägga locket på våra trauman – i den stunden går vi över ån efter vatten. Och inte nog med det, väl på andra sidan upptäcker vi att där råder det torka. Så vår längtan efter lätthet får oss att skapa ett liv i kamp. Ett liv bortom lätthet. Ett liv i motstånd. 

Jag vill påstå att vägen till ett liv i lätthet går via vår medvetenhet. Ett tillstånd där vi lyssnar på vad skavet i livet vill säga oss och där vi väljer att möta det för vad det är. Ett liv i lätthet går ut på att följa vårt naturliga flöde av ebb och flod. Av att flyta med livet som det i sanningen ter sig – inte utefter våra inlärda föreställningar och rädslor. Att inse, och leva efter, att inget är fel i livet. Allt är där för att vi behöver möta den ena eller andra aspekten av oss själva. Som ett sätt för oss att medvetandegöra en eller annan begränsande föreställning som vi har om oss själva och livet. Varje skav vill få oss att växa. Och växa gör vi först när vi ser dem för vad de är – en spegling av en begränsande föreställning jag bär, en föreställning som jag nu kan välja att släppa. 

När vi väljer att möta livet just som det är, och se skaven just för vad de är, då först ger vi oss själva en möjlighet att leva ett liv i större lätthet. När vi väljer glädje väljer vi också oss själva.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

12 + sexton =