Att förstå smärtan

Vad vi än gör – skjuter ihjäl folk eller är vänligt förstående – så har beslutet påverkats av biologiska processer längs en oändlig tidslinje, från sekunderna innan till miljoner år bakåt. Allt vi gör i livet gör vi för att vi där och då på något plan ser det som Läs mer…

När kroppen känns trång

“Rörelser orsakas av krafter. Kraft är den process som påverkar kroppars rörelse genom utbyte av energi.- – – krafter uppstår genom en växelverkan mellan elementarpartiklar” När vi är medvetna om våra upplevelser och kan se dem som delar av den större bilden blir vi medvetna om återkommande skeenden. Som till Läs mer…