Vad tror du på?

❤ Jag tror på godheten.❤ Jag tror på att allt har en mening❤ Jag tror på att solen finns bakom molnen❤ Jag tror på skrattets läkande förmåga❤ Jag tror på att det är meningen att vi ska vara lyckliga❤ Jag tror på att det enda som gör att vi inte upplever glädje och lätthet är att Läs mer…

Tankens kraft

Det har visat sig att för hjärnan är det ingen skillnad på att se och tänka – med andra ord – hjärnan vet inte skillnad på om saker sker utanför dig i det vi kallar världen, eller om det sker inom dig i tankevärlden. Vår verklighet består således av något Läs mer…