”Vi, egentligen hjärnan eller Egot, har lärt oss en massa saker som vi ser som sanna dels av andra och dels genom egna slutledningar och erfarenheter. Och när dessa inlärda inlärda ”sanningar” triggar våra försvarsmekanismer kommer de att stå i vägen för oss. De kommer att trigga rädslor och försvar där det inte finns något att vara rädd för, eller försvara.

Vi kan se det när vi tex återkommer till att försvara vår ståndpunkt. Vi kan inte bara acceptera att andra tycker annat utan det är viktigt för oss att få andra att förstå oss, se oss, bekräfta oss. Det handlar egentligen om att vi försöker skydda oss själva för att vi vid något tillfälle har upplevt smärta när vi inte blev sedda, bekräftade och/eller lyssnade på. Och det har alltid sin grund i det lilla barnets tolkning och upplevelse av något som hände då vi var små.

Så det som sker nu i det vuxna livet är att vi återskapar upplevelsen som det lilla barnet hade. Och det finns en dubbel vinst i det. Dels kommer vi i det bekräfta för oss själva att det är så det ska vara, med andra ord att de som lärde dig att du inte fick göra din röst hörd eller var värd att älska hade rätt. Och dels återskapar du situationen så att du får bekräftat att du hade rätt som tog detta för en sanning.

Denna strävan efter att ha rätt, vilket gör att vi som i exemplet ovan håller fast vid saker som får oss att må dåligt, är även det ett sätt att må bra (bättre). När jag ”har rätt” växer mitt Ego, min självkänsla. Egot tycker om att känna sig starkt och tryggt och det kan det få göra när vi har rätt. Omvänt känner vi oss små och osäkra, rädda och korkade när vi upplever att vi har fel. Så när vi har lärt oss att det finns ”rätt och fel” och även att det gör ont i dig att ha fel blir livet lätt till en vinna/förlora-dynamik där den ständiga rädslan för att inte bli vinnaren kommer relationerna till andra att handla om tävling, konflikter, frustration, misstro, ilska och sorg.

Den här skräcken bottnar i att vi tidigt i livet får lära oss att fokusera på att vara separata individer. Våra åsikter och föreställningar blir detsamma som ”jag”. Följaktligen blir avvikande uppfattningar ett hot mot ”mig”. Vi kommer att leva efter devisen ”det är viktigare att jag har rätt än att jag är lycklig”. Vi mår dåligt av detta beteende därför att vår strävan efter att ha rätt, vara sedd, bekräftad, lyssnad på kommer att skapa obalans i vårt inre, vårat sanna jag kommer att behöva tala om för oss att vi är på villovägar genom att trigga ångest och oroskänslor. Beteendet kommer även att bidra till att vi får det svårt att skapa sunda relationer eftersom vi ser varje möte med en annan som en maktkamp om ”sanningen”, i grund och botten en maktkamp om utrymmet.

Så det är även det ett sätt att skydda oss själva och vår självbild – för vem är jag om jag hade fel? Vem är min mamma/pappa/lärare/mentor om det visar sig att hen hade fel? Vad händer med inte bara min självbild utan även min världsbild om det visade sig att det jag trodde var sant var fel? Men i sanningen är det så att vi kan inte växa som individer eller komma vidare i livet om vi inte är villiga att stanna till och titta på våra ”sanningar”, om vi inte vågar omvärdera dem och se dem för vad de i sanningen är. En spegling av en tolkning av en situation som inte längre är.”

Det du just läste var ett utdrag ifrån vecka 6 i mitt program Life Clarity – ett koncept som löper över 14 veckor. Under dessa veckor jobbar vi aktivt med att medvetande göra dina begränsningar, släppa dem och sätta riktning mot det du drömmer om att uppleva – med hjälp av övningar och samtal.

Det är ett koncept med förstärkt hjälp som bidrar till att du kan se hela sanningen om dig själva och din situation för att på så sätt bidra till att du kan göra de beteendeförändringar som leder till önskat resultat. Jag stöttar dig i att ifrågasätta olika val och tillvägagångssätt, utmanar dig med nya sätt att se och göra saker på, och hjälper dig att koppla ihop hur dina inlärda föreställningar och värderingar står i vägen för att du ska kunna skapa dig ett liv i större lätthet.

Vill du veta mer är du välkommen att boka ett kostnadsfritt samtal där vi tillsammans kan se om detta är för dig. Använd gärna formuläret här under.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + nio =