I en dualistisk värld skapar vi ur kontraster; gott – ont, upp – ner, bak – fram, det jag är och det jag inte är. I Det Sanna Varandet (D.S.V), Oneness, vår gudomliga varande eller kalla det vad du vill har vi tillgång till allt vi är och allt vi inte är på ett medvetet plan. Där råder ingen dualitet. Där finns inga gränser. Inget utanför. Inget jag inte är. Det skapar problem för vår mänskliga hjärna som förstår genom att definiera.

Det vi då gör är att vi trots vetskap om vad vi är, tar återfall i det dualistiska tänket. Bara för att kunna ta ett avstamp. I upplevelsen av allt som är och allt som inte är så är det lätt att vi upplever det som att vi flyter runt i en Intethet, det finns inga kontraster. Inga konturer eller kanter. Det gör att vår hjärna, som alltid avkodar utefter det den redan vet, börjar tala om för oss att något är fel. Att vi inte har driv, att vi är trötta, deprimerade, borde göra annat…

När det egentligen är som så att med medvetenhet om detta Allt som är och allt som inte är har vi tillgång till vår egen storhet och skaparkraft. Men utan fokus och driv har vi som människor svårt att materialisera saker och omständigheter. Så för att det ska bli följer vi hjärnans små brödsmulor av avkodningar som leder oss tillbaka ner i dualiteten. För den kan vi! Där vet vi att när vi står i något vi inte vill uppleva kan vi ta avstamp mot det vi vill uppleva.

Så för att kunna skapa ur Allt som är och allt som inte är så behöver du ta till något annat. Annars kommer du att hålla på att skifta fram och åter i evinnerliga tider. Därför bjuder vi in Perspektivet. Genom att skifta perspektiv, något vi kan göra även i D.S.V, får vi tillgång till konturer som kan leda oss mot skapandet fullbordan. Att skifta perspektiv innebär att du  justerar din perception, din vinkel och det du för stunden tar in i din medvetenhet. Det är ett långt mycket enklare jobb än att skifta förhållningssätt, eller skutta fram och åter mellan dimensionerna.

Du kan även använda dig av det som verktyg när du står i 100% dualitet! Det är bara ett val bort. Tänk, eller säg, att du väljer att skifta perspektiv och upplev hur känslan skiftar, hur du får tillgång till något annat än hjärnans tankar kring att något är fel, att du borde göra annat, eller att du kanske är deprimerad. Be att få tillgång till det perspektivet som leder dig framåt, mot vad det nu är du vill uppleva, och följ så sedan vägen av lätthet.

/Kathja


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × ett =