Life Clarity

Vägen till ett liv bortom de begränsande föreställningarna

Jag är så glad och tacksam över att kunna erbjuda dig ett koncept med ett stort och transformerande bidrag. Med utgång i utvecklingspsykologi, med ett Behavioristiska och socialpsykologiska perspektiv som grund, har jag skapat en fusion mellan detta och Universums sju universella lagar, där attraktionslagen och karma är två av dem.

Min erfarenhet har nämligen lärt mig att när vi är fusionen Ande – Kropp – Själ då mår vi som bäst, så för att kunna skapa en hållbar kontakt med hela dig behöver vi jobba på alla plan, i alla dimensioner.

Jag erbjuder ett koncept med förstärkt hjälp som bidrar till att du kan se hela sanningen om dig själva och din situation. Något som hjälper dig att se orsak och verkan och det du behöver för att kunna göra de beteendeförändringar du behöver göra får att skapa önskat resultat. Jag stöttar dig i att ifrågasätta olika val och tillvägagångssätt, utmanar dig med nya sätt att se och göra saker på, och hjälper dig att koppla ihop hur dina inlärda föreställningar och värderingar står i vägen för att du ska kunna skapa dig ett liv i större lätthet.

Det är för dig som upplever

💜 Inre oro
🧡 Att livet är en kamp
💜 En upplevelsen av att inte räcka till 
🧡 Osäkerhet inför nästa steg i livet
💜 Dramafyllda relationer

Det är för dig som vill uppleva

🧡 Ett inre lugn
💜 Känsla av tillit till dig själv och livet
🧡 Trygghet
💜 Givande relationer
🧡 Glädje & lätthet

För dig som

Tror du på eget ansvar, att genom att göra medvetna väl kan vi omskapa våra liv, men du behöver hjälp på vägen. Du är villig att titta på dina begränsande föreställningar och redo att välja annat. Du vill med hjälp av en tydlig struktur steg för steg omskapa områden i livet som fram tills nu inte har levt upp till dina förväntningar.

Life Clarity är

  • Elva (11) strategiska delmoment i pdf format som alla bidrar till att du kan skapa dig ett begripligt, hanterbart och meningsfullt liv bortom dina begränsande föreställningar. Det är teori & övningar som för dig från punkt A till punkt B.
  • Clarity Call – strategisamtal där vi steg för steg går igenom veckans uppgift och tydliggör hur du kan implementera det du lär dig i vardagen.  
  • Bonus – Tre morgonrutiner som kommer att förändra ditt liv

Vi kommer att;
Steg för steg ta dig bortom dina begränsande föreställningar och in i ett begripligt, hanterbart och meningsfullt liv där du lever utifrån dina värderingar.

Omdöme från tidigare klienter – “Det jag har lärt mig under dessa veckor är mycket… Jag har verkligen kunnat skapa lager för lager och se vad som finns där inne. Värdighet, tillräcklighet och trygghet. Jag har lärt mig så mycket mer om egot och egots reaktioner till saker. Jag har blivit bättre på att urskilja egots röst och metoder. Jag har hittat mer kring den jag i sanningen är och strävar efter. Dessa veckor har varit otroligt givande!”

Vill du veta om detta är för dig så hör av dig så bokar vi ett kostnadsfritt prova på samtal!

Pris – 16 400 kr alternativt 2800 kr x 6