LIFE CLARITY

Jag är så glad och tacksam över att kunna erbjuda dig ett koncept med ett stort och transformerande bidrag. Med utgång i utvecklingspsykologi, med ett Behavioristiska och socialpsykologiska perspektiv som grund, har jag skapat en fusion mellan detta och Universums sju universella lagar, där attraktionslagen och karma är två av dem. Min erfarenhet har nämligen lärt mig att när vi är fusionen Ande – Kropp – Själ då mår vi som bäst, så för att kunna skapa en hållbar kontakt med hela dig behöver vi jobba på alla plan, i alla dimensioner. 
 
Jag erbjuder ett koncept med förstärkt hjälp som bidrar till att du kan se hela sanningen om dig själva och din situation. Något som hjälper dig att se orsak och verkan och det du behöver för att kunna göra de beteendeförändringar du behöver göra får att skapa önskat resultat. Jag stöttar dig i att ifrågasätta olika val och tillvägagångssätt, utmanar dig med nya sätt att se och göra saker på, och hjälper dig att koppla ihop hur dina inlärda föreställningar och värderingar står i vägen för att du ska kunna skapa dig ett liv i större lätthet.
 
LIFE CLARITY är för dig som upplever;
😳 Inre oro
😰 Att livet är en kamp
🙈 En upplevelsen av att inte räcka till 
🙊 Osäkerhet inför nästa steg i livet
🙉 
Dramafyllda relationer
Du vill uppleva;
❤️ Ett inre lugn
💚 Känsla av tillit till dig själv och livet
💜 Trygghet
💙 
Givande relationer
🧡 Lätthet
 
👉 Du  är någon som tror du på eget ansvar, att genom att göra medvetna väl kan vi omskapa våra liv, men du behöver hjälp på vägen. Du är villig att titta på dina begränsande föreställningar och redo att välja annat. Du vill med hjälp av en tydlig struktur steg för steg omskapa områden i livet som fram tills nu inte har levt upp till dina förväntningar.
 
❌ Du är inte någon som vill lämna över jobbet med att må bra till någon annan. Du är inte heller någon som tror på otur, eller på att om alla bara hade slutat att vara idioter så skulle du vara lycklig.  
 
Steg för steg kommer jag att hjälpa dig att öka din medvetenhet genom att hjälpa dig att komma ihåg och erkänna ditt inneboende geni, din skönhet och ditt sanna varandet. Jag hjälper dig att förstå hur du känner igen, och frigör, dina begränsande föreställningar och övertygelser, rädslor, oro och/eller brist på förtroende eller säkerhet, allt sådant som håller dig tillbaka från att uppnå ditt livs syfte, vision och mål. Jag bidrar till att även du lever ditt liv ur din fulla potential.
Jag lär dig hur du kan skapa dig ett liv som är Begripligt, Hanterbart och Meningsfullt – för dig. Du kan skapa dig ett liv som utgår ifrån dina värderingar, ett liv bortom illusionen av vad du trodde var möjligt. Hur låter det? Är du redo för nästa steg och villig att låta mig visa vägen så hör av dig till mig. Jag har tillräcklig erfarenhet av detta så jag kan med säkerhet säga dig att om du låter mig bidra så kommer ditt liv se annorlunda ut redan i nästa vecka.

LIFE CLARITY finns i Guld, Silver och Brons och det som skiljer dem åt är antalet samtal. Ju fler samtal desto kraftfullare transformation.

Du får;

  • Fjorton (14) strategiska delmoment i pdf format som alla bidrar till att du kan skapa dig ett begripligt, hanterbart och meningsfullt liv bortom dina begränsande föreställningar. Det är teori & övningar som för dig från punkt A till punkt B.
  • Clarity Call – strategisamtal där vi steg för steg går igenom veckans uppgift och tydliggör hur du kan implementera det du lär dig i vardagen.  
  • En (1) månad med mejlsupport efter de 14 veckorna. Där du kan höra av dig när det är något du behöver bolla. För att du ska känna dig trygg medan du utforskar din nya skapandeplattform. 

Vi kommer att;
Steg för steg ta dig bortom dina begränsande föreställningar och in i ett begripligt, hanterbart och meningsfullt liv där du lever utifrån dina värderingar.

Välkommen att boka ett gratis strategisamtal där vi ger varandra möjlighet att se om detta är för dig

Omdöme från tidigare klienter  “Det jag har lärt mig under dessa veckor är mycket… Jag har verkligen kunnat skapa lager för lager och se vad som finns där inne. Värdighet, tillräcklighet och trygghet. Jag har lärt mig så mycket mer om egot och egots reaktioner till saker. Jag har blivit bättre på att urskilja egots röst och metoder. Jag har hittat mer kring den jag i sanningen är och strävar efter. Dessa veckor har varit otroligt givande!”

Känns det som att detta kan vara för dig? Då tycker jag att du ska höra av dig så bokar vi en tid för ett gratis strategisamtal. 👉E

Boka tid för ett gratis strattegisamtal genom att klicka på iconen till höger och fylla i dina uppgifter ✍