Manglad – Dagens känsla och upplevelse. På svenska innebär det tilltryckt och platt, på engelska (mangled) innebär det även ”förstora och vrida”. När vi tittar på ordet från det hållet blir det tydligare vad det vill säga oss om oss. Upplevelsen av att vara manglad är upplevelsen av att vara i växande. Vi växer men kroppen hänger inte riktigt med. Vi suger i oss högfrekvent energi och vår materia jobbar för fullt med att ta emot.

När hjärnan får tolka upplevelsen blir det gärna att det är en känsla av stress, ångest, oro – men det är en avkodning som inte är sann. En avkodning gjord med ett otidsenligt dechiffrerings verktyg. Det är därför det är av yttersta vikt att vi uppdaterar vår avkodning. Det gör vi genom att påminna oss om vad vi vet.

Vi är varelser av energi, denna energi är alltid i rörelse och den har alltid som mål och syfte att expandera – växa och vibrera allt högre i frekvens. Som människor har vi som syfte och mål att uppleva hur det är att vara oss i detta vi kallar våra liv. Detta ”oss” som har ett Sant Själv som vibrerar i samklang med Gud. Med villkorslös kärlek. Med livets sanna essens.

Detta Sanna Själv har alltid tillgång till den renaste energi, och det har som mål att vi som människor ska uppleva denna energi i detta vi kallar våra liv. Det gör att vi hela tiden drar till oss mer och mer av detta ljus, denna högt vibrerande gudsenergi. För att vi på så sätt ska kunna se våra inlärda begränsande föreställningar och därmed få en möjlighet att se och inse det absurda i att i att uppleva något annat än Liv.

Upplevelsen av kompression vill alltid säga oss att vi behöver slappna av och tillåta flödet av Liv genom våra kroppar och varande. Upplevelsen av kompression vill alltid säga oss att vi växer i upplevelsen. Att vi nu har tillgång till mer av oss.

Så andas min vän – allt är som det ska. Andas min vän – tillåt dig att Leva och UppLEVA hur det är att vara Ditt sanna Själv i detta du kallar ditt liv. En upplevelse bortom begränsningen.

/Kathja
Intuitiv coach, Life Clarity facilitator & inspiratör


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + fyra =