Ju mer medvetna vi bli av vad vi är, vad som sker, hur livet ter sig och ju mer vi väljer att skapa i medvetenhet – desto viktigare blir upplevelsen av värdet av det som sker. När vi inte kan se ett värde i det vi ska göra skapas ett gigantiskt motstånd inom oss. Det sker därför att när vi väljer oss själva, ser vi att vi är värdefulla och när vi gör det börjar vi att välja det som bidrar till oss i våra liv i högre utsträckning än tidigare. Vi väljer det som vi upplever värdefullt före det som känns tomt, innehållslöst och utan bidrag.

Detta motstånd skapar även upplevelser utanför oss själva. Kanske har du helt plötsligt inte råd att fortsätta gå och träna, ha samtal med din coach eller möjlighet att gå ut med dina vänner. Kanske havererar bilen på väg till mamma. Eller du blir inkallad till chefen för att där få reda på att du inte längre behövs på din arbetsplats. Allt detta speglar att du inte har sett värdet i det du gör.

Men värdet är en föreställning, i sanningen har allt ett värde, oavsett om vi kan uppleva det eller ej. Och vi kan alltid vila i att är du i en situation så är det för att det är där du ska vara  – oavsett om du förstår varför eller inte. När vi kan vila i det så kommer vi att uppleva värdet av att vi vet att vi alltid är på rätt plats i rätt tid. Värdet är i vetskapen att allt är som det ska. Allt annat är hjärnans föreställningar om hur vi TROR att saker ska se ut. 

Kanske trodde du att du skulle prata med en coach för att lära dig mer om dig själv och komma vidare i livet. Men i sanningen så handlade det om att be om hjälp, eller om att investera i dig själv. Kanske trodde du att du skulle hjälpa grannen att bära upp ett piano för att det var för tungt för dem. Men i sanningen så skulle du göra det för att i och med det så lade ni grunden för en lång och givande vänskap. Kanske trodde du att du skulle gå en utbildning för att du sedan skulle använda det du lärde dig i ditt framtida yrke. Men i sanningen skulle du gå en utbildning så att du kunde träffa en speciell människa och denna människa skulle flera år senare bidra med något helt oväntat som en hund.

Det jag vill säga är att vi vet ofta inte varför vi ska göra saker. Och det är ofta vi inte ser värdet i det. Och om vi då medvetandegör just det –  att vi inte vet och att det inte har det värdet vi trodde det skulle ha – kommer vi att skapa ur en upplevelse av brist. Om du istället påminner dig om att allt, alltid, är exakt som det ska, kommer du att kunna vila i att det som sker har ett värde, och ett högt värde, därför att du upplever precis det du behöver uppleva i just denna stund. Då, och först då, kommer du att få tillgång till det du behöver för nästa steg på denna resa som du kallar ditt liv. 

Allt gott åt dig! 


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem − tre =