”Rörelser orsakas av krafter. Kraft är den process som påverkar kroppars rörelse genom utbyte av energi.- – – krafter uppstår genom en växelverkan mellan elementarpartiklar”

När vi är medvetna om våra upplevelser och kan se dem som delar av den större bilden blir vi medvetna om återkommande skeenden. Som till exempel detta att expansion alltid föregås av kontraktion. Sedan spelar det inte någon roll vad det handlar om egentligen. Ska du expandera något så behöver du först ackumulera tillräckligt med energi för att en expansion ska kunna ske. Tänk på det som att skjuta iväg en pil. Du behöver spänna bågen tillräckligt för att det ska finnas nog med kraft i den spända bågen för att den när den släpps fri ska kunna skjuta iväg pilen.

Det samma gäller oss. Så upplevelsen av kontraktion, att livet känns tungt/skavigt/kvävande handlar inte om att något är fel utan enbart om att vi håller på att förbereda oss inför ett skifte. En förändring. Ibland sker den enbart på energinivå – vi ska förbereda oss inför en vibrationshöjning, och andra gånger förbereder vi oss på en förändring av världen och livet som vi ser det.

Problemet är ofta att vi inte förstår att det är vad som händer. Så istället för att stilla vila i denna kontraktion – så böjar vi att analysera vad som är fel. Eller så gör vi motstånd till det vi upplever som obehagligt. För det kan upplevas som obehagligt att inte få plats i sin egen kropp, eller att uppleva att man inte har någon energi att göra saker. Men när vi börjar att analysera och försöka hitta fel så resulterar det i att upplevelsen blir ännu tyngre för oss.

Om vi istället påminner oss om det vi kan om fysik och istället underlättar för denna kontraktion, laddning av energi, så kommer skiftet att gå så mycket lättare! Och vi kommer inte att slösa energi, den vi ska ha till skiftet, på att motarbeta processen.

Så omfamna livet när det känns skavigt, tungt och trögt. När du upplever att du inte får plats i din egen kropp. För du förbereder dig bara inför nästa skifte i detta vi kallar våra liv.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 5 =