Rädslor är det som står i vägen för oss själva och livet. De grundar sig i hjärnans inlärda föreställningar om det ena och det andra. Våra rädslor kan stå där som höga murar mellan det vi vill och det vi gör. Våra rädslor sätter käppar i hjulet så livet går från en stilla cykeltur i solen till att ligga med skrapade knän i diket.

Rädslor hindrar oss från att våga. De hindrar oss från att se sanningen som den är, de fördunklar våra sinnen och skjuter oss i sank. Rädslor som härstammar från tider som inte längre är, från små sår vi fick som barn och som vi aldrig fick hjälp att förstå. Rädslor styr våra liv trots att vi kan göra oss av med dem. och de får göra det bara för att vi är rädda att göra annat.

Men vill vi ha annat måste vi göra annat. Det första steget kan vara att identifiera vilken rädsla som vi styrs av och bestämma oss för att en gång för alla släppa den. Man har kunnat identifiera tre områden av Universell rädsla, alltså områden där vi vanligtvis hittar ursprunget till den aktuella rädslan, och därmed blockeringen.

Det är;

Rädslan för att bli övergiven, eller rädslan för separation. Separationen vi är rädda för är i sanningen att tappa kontakten med oss själva. Detta brukar yttra sig som ”misslyckade” eller ”trasiga” relationer. Och du är den som oftast blir lämnad i en relation. Att det sker beror på att livet är en spegling som vill visa dig att du bär på just denna begränsande föreställning om dig själv, livet och dina relationer.

Känslan av att känna sig ovärdig och/eller otillräcklig. Denna rädsla är skapad ur att inte vara sedd, duga som du är, eller få den platsen du behöver för att må väl. Denna yttrar sig vanligtvis i form av låg självkänsla och du skapar relationer som bekräftar att du inte är värd.

Rädd att tappa kontrollen och en tillitsbrist, du litar inte på världen. Denna rädsla är skapad ur upplevelsen av att inte vara omhändertagen utefter dina behov. Och det yttrar sig vanligtvis som en oförmåga att överlämna dig själv till dina känslor, du styr oftast helst själv i ditt liv och tilliten till andra och skapelsen är bristfällig.

Alla dessa rädslor är skapade ur det lilla barnets perspektiv. Någon, eller några gånger, mötte du en omgivning som inte mötte upp dina behov – fysiska eller emotionella  – och din tolkning kring vad det berodde på satte sig som en ”sanning”. En sanning som du sedan gång efter gång har omskapat som ett hack i en trasig skiva (för sig som minns vinylskivor).

Men kan du förstå att det är detta som sker kan du välja att omskapa dessa hack och göra dem ogjorda.

/Kathja

💙 För dig som vill ha mer hjälp på din livsresa så erbjuder jag dig att ta del av min medlemsportal. En plats för växande i Ande  – Kropp och Själ. Där får du del av alla mina kurser, ett forum, mig som mentor, gästföreläsare mm. PROVA GRATIS i 1 månad! Hur kan det bli bättre än så? 

💚 Jag tar även emot klienter som är redo att skapa annat. Vi kommer att tillsammans se vad du behöver veta, göra och förstå för att skapa ett liv med 🔆 Begriplighet  🔆 Hanterbarhet 🔆  Meningsfullhet. Känns det som du så hör av dig så bokar vi ett kostnadsfritt strategisamtal 

 


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio + 5 =