Jag skulle tro att du är trött på; 

 • Att uppleva inre oro
  Att uppleva en känsla av att inte räcka till
  Att känna dig osäker inför nästa steg i livet
  Att uppleva dramafyllda relationer

Jag tror med;

 • Att du tror på eget ansvar
  Att du tror på att vi genom att göra medvetna val kan omskapa våra liv
  Att du upplever att  du behöver hjälp på vägen 

Och jag tror att;

 • Du är redo att skapa ett liv i lätthet
 • Du är redo för ett liv med givande relationer
 • Att uppleva dig själv energifylld och fokuserad

Min mission är att bidra till att du kan skapa dig ett liv som är Begripligt, Hanterbart och Meningsfullt – för dig. Med min hjälp kan du skapa det inom bara några veckor. Du kan skapa dig ett liv som utgår ifrån dina värderingar, ett liv bortom illusionen av vad du trodde var möjligt. Hur låter det?

Folk frågar mig ibland vad det är som gör att just min coachning hjälper människor att skapa sig liv som är begripliga, hanterbara och meningsfulla – och då brukar jag svara så här:

“Jag jobbar ur mitt sanna varande, fusionen av Ande – Kropp – Själ och har därför tillgång till inte bara min egen klokskap utan skapelsens hela bidrag. Det gör att jag ser bortom människors begränsande förställningarna och jag har förmågan att med lätthet visa andra vägen dit med syftet att även du ska leva i kontakt med dig. Med tydlighet och få, enkla, verktyg bidrar jag till att du kan skifta ditt liv till ett liv i autenticitet.”

Jag skulle vilja påstå att jag är expert på att vägleda dig långt bortom dina begränsande föreställningar. Jag ser med en naturlig fallenhet den stora bilden, utan att för den sakens skull tappa bort kontakten med detaljerna. Jag kan med lätthet synliggöra dina begränsande föreställningar. Och med tydlighet visa dig det du behöver veta för att kunna leva ett för dig begripligt, hanterbart och meningsfullt liv utifrån dina värderingar och ditt sanna varande i fusionen Ande – Kropp – Själ. Jag tar dig med säker hand långt bortom det du trodde var möjligt.

 

Jag är utbildad

 • Socionom
  Relationscoach
 • EMENTE terapeut
 • Access bars facilitator
  • Med många års erfarenhet av att hjälpa människor som dig att skapa sig ett liv som är Begripligt, Hanterbart och Meningsfullt – för dig. Ett liv skapat ur dina värderingar bortom inlärda begränsande föreställningar.

  Detta bildspel kräver JavaScript.