Jag skulle tro att du är trött på; 
 • Att uppleva inre oro
  Att uppleva en känsla av att inte räcka till
  Att känna dig osäker inför nästa steg i livet
  Att uppleva dramafyllda relationer
Jag tror med;
 • Att du tror på eget ansvar
  Att du tror på att vi genom att göra medvetna val kan omskapa våra liv
  Att du upplever att  du behöver hjälp på vägen 
Och jag tror att;
 • Du är redo att skapa ett liv i större lätthet
 • Du är redo för ett liv med givande relationer
 • Att uppleva dig själv energifylld och fokuserad

Min mission är att bidra till att du kan skapa dig ett liv som är Begripligt, Hanterbart och Meningsfullt – för dig. Med min hjälp kan du skapa det inom bara några veckor. Du kan skapa dig ett liv som utgår ifrån dina värderingar, ett liv bortom illusionen av vad du trodde var möjligt. Hur låter det?

Folk frågar mig ibland vad det är som gör att just min coachning hjälper människor att skapa sig liv som är begripliga, hanterbara och meningsfulla – och då brukar jag svara så här:

“Jag jobbar ur mitt sanna varande, fusionen av Ande – Kropp – Själ och har därför tillgång till inte bara min egen klokskap utan skapelsens hela bidrag. Det gör att jag ser bortom människors begränsande förställningarna och jag har förmågan att med lätthet visa andra vägen dit med syftet att även du ska leva i kontakt med dig. Med tydlighet och få, enkla, verktyg bidrar jag till att du kan skifta ditt liv till ett liv i autenticitet.”

Att vägledas av mig innebär att jag hjälper dig att skapa:

💚 Begriplighet – en ökad medvetenhet som bidrar till förståelse och en förmåga att bedöma och förklara olika händelser.
💚 Hanterbarhet – en ökad medvetenhet som bidrar till att du ökar din förmåga att möta och hantera olika händelser utan att bli offer för omständigheter. Du kommer att se en mening i allt som är.
💚 Meningsfullhet – en ökad medvetenhet som bidrar till att du upplever delaktighet, och att det är du som skapar livet och dess skeenden just som du önskar.

Allt genom att hjälpa dig att komma ihåg och erkänna ditt inneboende geni, din skönhet och ditt sanna varandet. Jag hjälper dig att förstå hur du känner igen och frigöra dina begränsande föreställningar och övertygelser, rädslor, oro och/eller brist på förtroende eller säkerhet som håller dig tillbaka från att uppnå ditt livs syfte, vision och mål. Jag bidrar till att även du lever sina liv ur sin fulla potential

Jag är något av en expert på att vägleda dig långt bortom dina begränsande föreställningar. Jag ser med en naturlig fallenhet den stora bilden, utan att för den sakens skull tappa bort kontakten med detaljerna. Jag kan med lätthet synliggöra dina begränsande föreställningar. Och med tydlighet visa dig det du behöver veta för att kunna leva ett för dig begripligt, hanterbart och meningsfullt liv utifrån dina värderingar och ditt sanna varande i fusionen Ande – Kropp – Själ. Jag tar dig med säker hand långt bortom det du trodde var möjligt.

Min coachningsstil är en blandning av vägledande frågor och handfasta råd, och jag är inte rädd för att peka med hela handen och ge dig konkreta uppgifter som hjälper dig framåt, när jag anser att det är lämpligt. Min vägledning utgår alltid ifrån ditt, och mitt, sanna varande. Vi jobbar med attraktionslagen som vår vän, universum som vår vägledare.

Tillsammans tar vi dig bortom dina begränsande föreställningar med syftet att du ska veta vad som behövs för att du ska Leva och uppleva livet ur autenticitet och så fullt ut som möjligt. Allt i glädje!

Vill du veta mer om vad det innebär att ta emot mitt bidrag så skicka mig ett meddelande, eller fyll i formuläret här under. 


Intuitiv coach, Life Clarity facilitator & inspiratör
Jag är utbildad

 •  Life Clarity facilitator
 • Socionom
 • Relationscoach
 • EMENTE terapeut
 • Access bars facilitator
 • QUANTUM REIKI Master Certification by Antojai®
  • Med många års erfarenhet av att hjälpa människor som dig att skapa sig ett liv som är Begripligt, Hanterbart och Meningsfullt – för dig. Ett liv skapat ur dina värderingar bortom inlärda begränsande föreställningar.

  Detta bildspel kräver JavaScript.

  Vill du jobba med mig börja då med att fylla i formuläret 👉

  Innan vi bokar ett kostnadsfritt strategisamtal vill jag att du svarar på några frågor 👉

  👉 Har du inte fått svar inom 24 timmar så skicka mig ett mejl på kathja.rosberg(at)gmail.com – för ibland fastnar formulären på vägen