Vi lever i en värld där vi lär oss att känslor är fel. De kan vara för mycket, för lite, felplacerade eller feltolkningar. Vi lär oss att hålla tillbaka, att undvika, att ducka, att blunda. Det vi glömmer bort är att vi alla är gudomliga varelser som för en tid har valt att leva i fysisk form. Och som det kan inget kan vara fel, för mycket eller för lite. Allt kan bara vara  val som resulterar i olika upplevelser av att vara du, just nu.

För att något skall kunna vara gudomligt så tror vi gärna att det måste det vara perfekt. Detta är inte sant, egentligen är det exakt tvärt om. Att vara gudomlig är att vara hel och att vara hel innebär att vara allting – det positiva och det negativa, det goda och det onda, den heliga kvinnan/mannen och djävulen. Det finns inget att undvika, inget att omskapa, inget att blunda för.

När allt kommer omkring handlar livet enbart om ett val – vi kan välja att uppleva vår egen gudomlighet, eller inte. Den är alltid där, men vi kan välja att se den eller inte. Vi behöver inse att allt i livet är gudomligt, inget kan vara fel, eller rätt. Det bara är. Så när du upplever saker som fel, tung, jobbiga, skaviga, då handlar det enbart om att du av en eller annan anledning just i den stunden väljer bort att uppleva det gudomliga i livet. Du väljer att av en eller annan anledning se livet ur ett begränsat, inlärt och enbart mänskligt perspektiv.

Som barn skapade vi en illusorisk värld som skydd emot det okända. Våra illusioner, de begränsande föreställningarna och feltolkningarna som skapade ett yttre skal runt vårt sanna jag, har inte bara haft en negativ effekt. Det skyddade oss när vi var unga och dolde vårt känsliga inre. Det har fungerat som ett skydd mot alla de negativa omdömen från den okänsliga omgivningen, något som varit nödvändigt för vår psykiska överlevnad. Vi behöver komma ihåg att vi trots allt ur ett mänskligt perspektiv kom nakna till livet på fler än ett sätt och vi har alla behövt att skydda våra jag ifrån den hårda världen. Världen som är hård därför att allt för många har valt, och väljer, att leva i ovisshet kring vad vi är. Generation efter generation har vi fört vidare dessa illusioner om vad vi är och hur livet är skapat.

Men nu är stunden inne att välja annat. Jag vill att du öppnar dina ögon och verkligen ser. Ser kärleken omkring dig, ser godheten, ser möjligheterna, ser livet. Se att det som begränsar dig enbart är ett skydd du skapade som liten, innan du visste det du vet idag. Det är dags att släppa det skyddet nu ty inget kan skada dig. Du är hel. Du är gudomlig. Du är perfekt. Just som du är. Det enda valet du har att göra är att se det, eller inte. Omfamna dig själv och livet just som det är. Tacka dig själv och livet för just vad det är. En gudomlig möjlighet att uppleva hur det är att vara du i just denna stund.

/Kathja


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × tre =