Livet som människa handlar mycket om ytterligheter och det beror på att vi lever med en pågående maktkamp mellan vårt hjärta och vår hjärna.

Grunden i ditt liv är absolut frihet – att vara där är längtan som driver ditt jag. I absolut frihet finns bara kärlek, ditt sanna jag. Essensen av vilken du är skapad. Du föddes med en inneboende kunskap om att du skapar din egen verklighet, sedan må det vara som så att du på ett medvetet plan har glömt bort det men denna kunskap är så grundläggande att även när det är glömt på ett plan så påverkar det dig i ditt liv så att du känner omedelbar disharmoni när någon försöker att förvränga din skapelse.

Till detta lägger vi drivkraften att höra till, vara älskad och bekräftad, ett mänskligt drag som finns för att vi som små varelser i början av våra liv ska överleva. Som människor är vi under våra första år i livet är beroende av andra för att klara oss och därför gör vi nästan allt som står i vår makt för att detta ska bli tillgodosett. Med tiden förvrängs dock denna överlevnadsdrivkraft till att mer handla om att integrera dig i samhället. Att få höra till.

Dessa två drivkrafter har sitt ursprung i olika delar av dig – behovet av att vara fri bor i ditt hjärta medans behovet, och rädslan att inte, höra till, och vara omhändertagen bor i din hjärna. Dessa två drivkrafter skapar en konflikt då de båda är starka och oftast så vinner drivkraften att vara sedd och omhändertagen av den enkla anledningen att den matas med mest energi då vi har byggt ett helt samhälle kring den. Rent vetenskapligt har man kunnat se att vi är skapade för att leva ledsagade av våra hjärtan, och att hjärnan bara behövs som skydd när vi ställs inför en sabeltandad tiger eller liknande.

Detta är grunden i att vara människa, detta är förklaringen på varför våra liv inte alltid ser ut som vi önskar oss. Varför vi går runt och mår dåligt när vi skulle kunna må bra. För må bra är en tanke bort, en skiftning av din perception, av ditt fokus och därmed ditt varande.

Välbefinnande utgör grunden i vårt universum. Livet går ut på att medvetet tillåta din naturliga förbindelse med välbefinnandets flöde. Lyft din blick och titta på naturen, där finner vi alltid balans så länge som den får sköta sig själv. Floden flyter nerströms, den jobbar inte med att försöka ta sig åt andra hållet för att se om det går. Djuren tar det de behöver och låter resten vara till någon annan. Naturen lever i sina cykler – efter vinter kommer det alltid vår. Inte stressar björken för att vintern är ovanligt lång. Nej allt har sin tid och det vilar en tillit i att allt kommer när det är dags.

Det är även vårt naturliga tillstånd – att flyta med livet och leva i tillit, att allt alltid är som det ska vara och att skapelsen vill oss väl. Vägen dit går via en medvetenhet i nuet. Genom tacksamhet till det du redan har. Du har säkert hört det förut, men det är den enda väg som du behöver vandra. Tacksamhet och acceptans i nuet.

Vägen hittar du i känslan. Känns det bra så är det bra – för dig i detta nu – och det är allt som spelar någon roll. Du måste känna för att förstå, för att vara, för att göra. Där, i känslan, skapar du. Där är du.

/Kathja

ps. Och för dig som vill ha mer hjälp på din livsresa så erbjuder jag dig att ta del av min medlemsportal.En plats för växande i Ande  – Kropp och Själ. Där får du del av alla mina kurser, ett forum, mig som mentor, gästföreläsare mm. PROVA GRATIS i 1 månad! Hur kan det bli bättre än så?


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + sju =