När det kommer till övertygelser och föreställningar är det först viktigt att inse att även de minsta och simplaste övertygelserna bidrar till hur ditt liv ter sig. ALLA dina föreställningar ligger till grund för hur ditt liv är. Vilka ord du använder bidrar. Hur du beskriver ditt liv bidrar. Hur du ser på dig själv, och andra, bidrar. Till och med vilka färger du omger dig med bidrar.

Det finns ett flertal undersökningar som är gjorda just på temat ”övertygelser & föreställningar”. Där har man intalat människor olika saker om dem själva och man har alltid kunnat se att vi är benägna att agera utifrån dessa inlärda föreställningar om vad vi är.

Dina föreställningar avgör till stor del hur ditt liv kommer att gestalta sig. Det du tror om dig själv och dina möjligheter kommer också i hög grad avgöra dina resultat. Om du tror att du kommer att misslyckas med en sak så kommer du med stor sannolikhet att få rätt. Om du tror att du kommer att lyckas så har du troligen återigen rätt. Din hjärna skapar begränsningar, respektive möjligheter, utifrån de föreställningar du har om livet, om dig själv och vem du är.

Alla upplevelser och tolkningar du gör är subjektiva och påverkas av dessa föreställningar. Detta är vad som ligger till grund för att man kallar livet för en illusion – inte mycket är sant utan det mesta är en tolkning gjord ur dessa föreställningar och tidigare erfarenheter.

Fördelen med inlärda föreställningar är att vi alltid kan lära annat. Så om vi har lärt oss något som inte är sant och som därmed får oss att må dåligt på det ena eller andra sättet så kan vi genom att medvetandegöra dem omskapa och oskapa dem.

Hur har du det med dina föreställningar & präglingar – hur ser er relation ut?

Socionom, relationscoach, intuitiv coach, mentor & inspiratör och skapare av det transformerande coachprogrammet Life Clarity0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo + tolv =