1 produkt

  • Vägledande samtal

    Samtal

    Detta är för dig som vet att det finns något bortom livet du lever och känner dig redo att utforska livet och dess möjligheter. Steg för steg tar jag dig bortom dina begränsande föreställningar och tillsammans lägger vi grunden för ett liv i lätthet.

    Pris: 750 kr/60 minuter
    Plats: telefon eller zoom