Har du funderat på det där med mål och varför det allt som oftast är så att när vi väl når dit blev det inte alls som vi hade tänkt oss?

Låt oss zooma ut lite och titta på det där med mål och hur vi vanligtvis skapar dem. Vi har en upplevelse som skapar en längtan efter något annat. Denna längtan skapas ur dina inlärda föreställningar och tolkningar. Så med andra ord om du har lärt dig att en sak ska vara på ett visst sätt och den inte är det så kommer du att vilja att den vore annorlunda. Du har lärt dig att vissa yrken är bättre än andra, eller att vissa områden i din stad är områden man håller sig ifrån. Du har lärt dig att man ska längta bort och vilja ha semester. Du har lärt dig att vi behöver egentid.

Så en längtan efter annat skapat ur dina, oftast begränsande föreställningar, gör att du sätter upp ett mål. Ett mål som är skapat ur… just det ditt undermedvetna och dina begränsande föreställningar!

Nu har du ett mål – och antingen når du dit och väl där är risken stor att du upplever att det fortfarande är något som saknas. Eller så når du inte dit och det får dig att känna dig misslyckad. (När det i sanningen är så att din längtan efter att må bra/möta dig/vara hel är större och ditt högre jag och sanna varande VET att om du når målet kommer du att komma längre bort ifrån dessa essentiella mål)

Om du istället alltid frågar dig om en sak (upplevelse/tanke/handling) kommer att bidra till dig nu eller längre fram innan du fattar ett beslut, sätter upp ett mål, så kommer du med större enkelhet att kunna sätta mål som är skapade ur ditt sanna varande och enligt ditt högsta bästa. Och det kommer innebära att du med större lätthet når målet, för du är vägledd dit.

Om du sedan även påminner dig om att oftast är vägen till själva målet minst lika givande som att nå målet, det är ofta till och med så att resan bär det största bidraget. Då kommer du att uppleva ett helt annat lugn och en förnöjsamhet i det som är. Och du kommer med större lätthet kunna acceptera alla eventuella resultat. För du VET att du har valt vägen du blev vägledd att ta. Inte vägen du valde genom logiskt tänkande utifrån det du tidigare har lärt dig.

Ser du skillnaden?

Mål satta ur Egots inlärda föreställningar och tidigare upplevelser vs mål satta utifrån ditt högsta bästa. Vilket tror du bidrar mest till att du upplever det som alltid vilar bortom önskan om “annat” oavsett om det är en resa, ny bil, en relation eller bättre hälsa – längtan efter att må bra?

Upplever du att detta känns svårt så hör av dig så ska jag hjälpa dig lite på vägen.


0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

arton + tre =