Manglad -dagens upplevelse

Manglad – Dagens känsla och upplevelse. På svenska innebär det tilltryckt och platt, på engelska (mangled) innebär det även “förstora och vrida”. När vi tittar på ordet från det hållet blir det tydligare vad det vill säga oss om oss. Upplevelsen av att vara manglad är upplevelsen av att vara Läs mer…

Tänk om

Tänk om det vore så att allt i livet är där för att visa dig vägen till dig själv, ditt sanna varande. Tänk om allt som sker är en spegling av ditt inre och när du upplever ett skav av något slag är det en fingervisning (ibland brutal som en Läs mer…