När kroppen känns trång

“Rörelser orsakas av krafter. Kraft är den process som påverkar kroppars rörelse genom utbyte av energi.- – – krafter uppstår genom en växelverkan mellan elementarpartiklar” När vi är medvetna om våra upplevelser och kan se dem som delar av den större bilden blir vi medvetna om återkommande skeenden. Som till Läs mer…

Tåget kommer!

Känner du det? Hur du pushas framåt av en kraft långt större än vad vi någonsin har upplevt tidigare. Det är inget stilla manande, utan mer som att bli knuffad av ett godståg. Obönhörligen, bit för bit, närmre klippkanten. Det börjar bli ohållbart för oss att välja annat än oss Läs mer…