När kroppen känns trång

“Rörelser orsakas av krafter. Kraft är den process som påverkar kroppars rörelse genom utbyte av energi.- – – krafter uppstår genom en växelverkan mellan elementarpartiklar” När vi är medvetna om våra upplevelser och kan se dem som delar av den större bilden blir vi medvetna om återkommande skeenden. Som till Läs mer…