Dags att våga

”Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort”   Farligt för dig är det du är rädd för att göra, det är hjärnan och dina försvars tolkning av det okända. Kroppen har sitt fight or flight system som Läs mer…

Ett autentiskt liv

Filosofen Jean-Paul Sartres myntade på sin tid att “Varje människa är unik och måste därför själv finna det som är värdefullt för henne”. Och jag skulle vilja påstå att han inte var helt ute och snurrade. Att saker och ting inte har ett faktiskt eget värde utan att det har det värdet som vi Läs mer…

Vikten av att tänka annat

Jag gillar oftast mitt liv, men inte alltid. Jag försöker att leva medvetet och ansvara för det jag skapar, men ibland får jag “återfall”. Dagar som bara är Grå -Grå -Grå är sådana dagar jag helst hade hoppat över. Men man ska ju se saker positivt – de grå dagarna Läs mer…