Jag predikar ofta om vikten av medvetenhet, och det beror på att ju medvetnare vi är om vad vi säger, tänker och gör, desto större chans har vi att skapa oss ett liv i lätthet. Därför ska jag nu dela en berättelse om den store antike tänkaren Sokrates. Om den är sann eller inte spelar ingen roll, för tänkvärd det är den

I det antika Grekland hade filosofen Sokrates rykte om sig att hålla kunskap och sanning väldigt högt. En dag kom en vän på besök och frågade:
– Vet du vad jag hörde om vår gemensamme vän?
– Vänta ett tag, svarade Sokrates. Innan du berättar någonting om vännen vill jag att du svarar mig på tre frågor. Det kallas trippel-filter-testet.
– Trippel-filter?

– Korrekt, fortsatte Sokrates. Innan du säger något om vår gemensamme vän kan det vara en god idé att filtrera vad du tänkte säga. Det är därför jag kallar den för trippel-filter-testet. Den första filtret heter Sanning. Är du helt övertygad om att det du ska berätta är sant?
– Nej, svarade mannen, men jag hörde det faktiskt av en mycket trovärdig person…
– Nå, då vet du inte vad som är sant eller falskt, avbröt Sokrates.

Låt mig då kontrollera med det andra filtret, Godhetens filter. Är det du tänker berätta om vår vän något positivt och gott?
– Nej, faktiskt tvärtom…
– Du vill alltså berätta något negativt om honom trots att du inte vet om det är sant!

Kanske du passerar nästa filter – Nyttans filter. Är det du vill berätta för mig om vår gemensamma vän något som jag kan ha nytta av?
– Nej, egentligen inte…
– Men om du vill berätta något som varken är sant eller gott och inte ens nyttar någon till, varför berätta det alls? frågade Sokrates.

Läs och begrunda – hur beter du dig själv? Visst händer det oss alla att vi pratar om någon, eller något, utan att ha full koll. Men kanske, jag säger, kanske är det dags att sluta med det för allas vår skull.

/Kathja


0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tretton − elva =