Vi har, de flesta av oss, saker i våra liv som är ständigt återkommande. Både bra och mindre bra saker. Kanske till och med riktigt dåliga saker som vi gång på gång verkar dra till oss mer av, fast vi gör vårt yttersta för att inte få tillbaka dem i vårt liv. Ibland kan det till och med kanske kännas som att det vi försöker bli av med, får vi mer av. Känner du igen det? Det finns en anledning till varför det blir så här och det har med Universums sju universella lagar att göra.

Det är därför viktigt att du om du vill leva livet i lätthet vet hur de verkar i våra liv. För med en förförståelse kan du med större lätthet upptäcka att det finns en enorm logik i den orsak och verkan som blir mellan vårt tanke, känslo- och handlingsfokus – och resultaten vi får.

I medvetet skapande jobbar du och de som ett team. De är naturlagar, det innebär att de är hela tiden med och skapar ditt liv, oavsett om du är medveten om det eller inte. Oavsett om du styr eller inte.Oavsett om du tror eller inte. Inget i ditt liv är en slump. Allt sker för att du på något plan, och då oftast på ett väldigt omedvetet, skapar det. Det sker inget i ditt liv, som du inte har bidragit till. Dessa lagar tar inte hänsyn till vad du tycker om dem, om du tror på dem eller inte – dem fungerar – oavsett. Oavsett om du är nöjd eller missnöjd med hur ditt liv ser ut idag,är det till din fördel om du har ett hum om dessa naturlagar och hur fungerar. Därför kommer du här att få en kort genomgång av dem.

Universums sju lagar

  1. Givande och mottagande. Du har ett konstant utbyte med hela din omgivning, din livskraft cirkulerar genom givande och mottagande. Ha avsikten att skapa lycka åt både givaren och mottagaren. Vi får det vi ger och ger det vi får när vi ger och tar emot från hjärtat.
  2. Karma, sambandet mellan orsak och verkan. Det som händer i nutid är resultat av de val du gjort i det förflutna. Varje handling du gör alstrar ett resultat. Det gäller att bli medveten om valmöjligheterna i varje val.
  3. Lagen om minsta möjliga ansträngning. Naturens intelligens verkar med spontan lätthet. När du agerar utifrån själen kan du utnyttja kärlekens kraft till läkning, förändring och utveckling. Inom yogan vet vi att det blir bättre resultat genom att slappna av än att plåga sig förbi kroppens gränser.
  4. Intention och önskan. Din personliga kropp är inte avskild från universums kropp. Det innebär att du kan påverka energin i din omgivning genom uppmärksamhet och intention.
  5. Lagen om obundenhet. För att vinna något här i världen måste du lära dig att släppa din bindning till det du vill ha. Bindning grundar sig på rädsla och otrygghet men den enda genuina trygghetskällan är ditt sanna jag. Ha intentionen ske din vilja. Var öppen och flexibel, bejaka ovissheten. Låt problemen lösa sig själva.
  6. Dharma. Varje varelse har en livsuppgift. Du har unika talanger. Det finns behov i världen som dina talanger är lämpade att tillgodose och när världens behov matchas med din kreativitet fyller du din livsuppgift, din Dharma. Den inre dialogen hos en människa som befinner sig i samklang med sin Dharma handlar om ”hur kan jag tjäna och hur kan jag vara till hjälp”.
  7. Lagen om den rena potentialen (medvetandets obegränsade möjligheter). Kunskap, harmoni, balans, intuition och lycka. Sträva efter stillhet, meditationens tystnad mellan tankarna. Låt bli att döma eller kritisera dig själv och andra. Iaktta dig själv och naturen runt dig genom dina sinnen för att på det sättet öva upp känslan av din tillhörighet till helheten.

Om du så sedan även lär dig hur kroppen fungerar, och främst din hjärna, kommer du med en större lätthet att kunna skapa ditt liv.

Att i stora drag förstå dessa lagar och hur din kropp fungerar skaparen begriplighet vilket bidrar till en ökad medvetenhet som i sin tur bidrar till utökad förståelse och en förmåga att bedöma och förklara olika händelser på ett helt nytt sätt. Det i sin tur kommer att göra att du upplever livet mer hanterbarhet då en ökad medvetenhet bidrar till att du ökar din förmåga att möta och hantera olika händelser utan att bli offer för omständigheter. Du kommer att se en mening i allt som är. När så livet är mer begripligt och hanterbart kommer det att bli meningsfullhet på ett helt nytt sätt. Detta då en ökad medvetenhet bidrar till att du upplever delaktighet, och att det är du som skapar livet och dess skeenden just som du önskar

Allt detta är vad jag har slagit ihop i det transformerande konceptet Life Clarity – 14 veckor av effektiv transformation i samtal och skrift som kommer att bidra till att du med betydligt större lätthet kan skapa dig ett liv du tidigare drömt om. Vill du veta mer om dess bidrag är du välkommen att höra av dig till mig så bokar vi in ett gratis strategisamtal där ges möjlighet att berätta om dina drömmar och jag kan berätta mer hur jag kan hjälpa dig att skapa dem.

Allt gott åt dig på denna resa vi kallar våra liv. 


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 − nio =