Många är vi som i eoner av tid har verkat för vår egen, och hela mänsklighetens uppvaknade. Stunden är kommen hopp faderullan lej! Du har säkert hört det förut. ”Tiden är här”, ”mänskligheten har vaknat”, ”du har nu tillgång till 5D” osv osv. Och du ser dig omkring och tänker – ja ha, var det inte mer än det här? För det ser  som igår. I förra veckan (läs tidigare under din resa) upplevde du svängningarna mellan det hjärnan tolkade som högt respektive lågt och du lärde dig att det var upplevelsen av att skifta perspektiv. Ibland var du i det gamla mänskliga 3D perspektivet och ibland drog du iväg i 4D eller kanske 5D. Allt gott med det. Upplevelsen av bergochdalbanan gjorde att du kände att du levde.

Hela tiden strävade du dock efter neutralitet, för Det Sanna Varandet (ditt gudomliga jag) dömer inte, där finns inget bra eller dåligt. Det hade du lärt dig. Och så är det. Men hade du funderat över vad det skulle komma att innebära att lev ur neutralitet? Hur upplever man det? Antagligen inte eftersom ingen har varit där vi är idag, och ingen har därför kunnat tala om för dig vad innebörden av detta skulle komma att bli.

Upplevelsen av neutralitet är en upplevelse som våra hjärnor gärna tolkar som deprimerad, orkeslös, sjuk eller på annat sätt inte helt som det ska. Eller så har du en hjärna som tolkar det som att du behöver ge dig ut i världen och söka lyckan, du behöver byta man, bil eller liv. Därför att det är så hjärnan fungerar, den avkodar utifrån vad den kan och så sätter den etiketter på det. Så nu vaknar du i en känsla av neutralitet, upplevelsen av intethet och hjärnan börjar tolka det utifrån vad den kan.

Så vad nu då?

Nu det dags att välja! Ur neutraliteten kan du nu välja ditt liv, dina upplevelser, dina känslor. Vikten av val är essentiell, utan valet upplever du neutralitet och den tolkar hjärnan… Du kan välja att låta hjärnan se det som fel, men då vet du att du för en stund har halkat ur din neutralitet och upplevelsen av ditt gudsjag, eller så väljer du att uppleva ur neutraliteten. Du påminner dig om att allt är som det ska och att det var detta som var målet med dina val. Sedan kan du välja att se det vackra i skapelsen. Ur neutraliteten kan du välja upplevelsen av tacksamhet, glädje, lätthet, kärlek – eller så nöjer du dig med själva upplevelsen av Intethet. Men du måste välja! För utan valet upplever du dig själv ur neutralitet och du lämnar spejs för hjärnan att börja tolka. Med ett aktivt val är hjärnan, ditt Ego, med på banan och livet blir så mycket enklare att leva.

Så vet du med dig att du har gjort resan i medvetenhet och känner igen dig i upplevelsen så är detta till dig.

/Kathja


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 3 =