Allt vi gör i livet är på något plan antingen ett uttryck för kärlek eller en längtan efter kärlek. Detta formar oss från dag ett i livet. Vi undviker smärta eller rör oss emot det vi tror skapar vällust. Allt styrt från vårat undermedvetna.

Allt vi gör i livet gör vi antingen för att undvika smärta eller för att vi tror att det kommer att leda till vällust. När vi fortsätter att göra en sak som vi vet inte leder till något gott så gör vi det därför att vi på något plan tror att förändringen av det som bidrar till att vi gör detta kommer att orsaka mer smärta än det destruktiva mönstret gör. Det samma gäller saker som du inte gör trots att du vill göra dem, du tror att göra det kommer att bidra med mer smärta än att inte göra det.

Detta sker sällan på ett medvetet plan utan grundar sig i inlärda förställningar, oftast från vår barndom. Vi har som barn tolkat en situation på ett sätt som blev en sanning, denna ”sanning” ligger nu till grund för dessa antaganden.
När du tar dig tid att kartlägga dessa mönster som bidrar till att du inte skapar den förändring du trots allt önskar dig ger du dig själv möjligheten att sedan skapa i större lätthet.

Detta, och mycket mer som skapar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för dig i ditt liv, är något som finns i konceptet Life Clarity. Ett effektivt och kraftfullt koncept som bidrar till att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet. Något som leder till att du kan skapa i större lätthet.Vill du veta mer om hur du och jag kan jobba med just dina inlärda föreställningar & illusioner så hör av dig via pm så bokar vi ett kostnadsfritt samtal (via telefon eller Skype) så ska jag berätta mer om Life Clarity – konceptet som kommer hjälpa dig att leva i större lätthet.

Kathja Rosberg
Socionom, relationscoach, vägledare & inspiratör och skapare av Life Clarity


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

elva + 18 =