För att nå det djup vi vill skapa i livet, ett liv där vi har tillgång till livets alla färger, behöver vi dyka under lager till de djupaste delarna av oss själva.

Det finns tillfällen när livet uppmanar oss att söka mer, gräva djupare, utforska platser vi inte visste fanns. Ibland räcker det inte att skrapa på ytan, justera lite grann, eller skifta fokus. Vi står kvar där i en känsla av stagnation och frustration, då manas vi att undersöka våra liv och oss själva på djupet. För att finna den, för oss ofta okända plattform, som ligger till grund för livets varande som det är just nu. Platsen där vi har samlat livets skräp, precis som i ett förråd ingen orkar städa. Där ligger upplevelse på upplevelse, blandade med inlärda föreställningar och begränsande och förminskande ”sanningar”. Lager på lager hindrar de dig ifrån att vara i kontakt med dig, ditt sanna jag. Vi behöver röja i röran, välja bort det som inte bidrar för att skapa tillgång till det som i sanningen är du.

Det första lagret finns i vår medvetenhet. Våra to-do-lists och allt vi fyller våra liv med är oftast inte alls så viktiga för oss som vi kanske tror. Att vara upptagen är ett sätt att hålla sanningen ifrån oss, att skapa en upplevelse av att inte ha tid att rensa i röran. Nästa lager finner vi i våra hjärtan, där oförrätter kanske fortfarande smärtar oss, det förgångna gör ont och besvikelser triggar vår sårbarheter, liksom sanningen om vem och vad som verkligen rör kärleken inom oss. Vi kan välja att gå ännu djupare – till vårt centrum. Om vi kan gå bortanför Egots inlärda föreställningar och allt de skapar når vi vår magkänsla. Platsen som står i kontakt med vårt sanna jag. Där finner du kärnan i din sanning. Den kärnan som består av ditt Sanna Varande, av en fusion av Ande – Kropp – Själ. När vi står i kontakt med den har vi allt vi behöver för att skapa oss ett autentiska liv. Ett liv i lätthet.

När vi undersöker oss själva på djupet. Hittar våra ”varför” och jobbar med frågan ”vad handlar det här om egentligen” så kommer vi att steg för steg lyfta fram det som finns där i djupet till ytan och vi kan sedan välja att släppa eller behålla det. När vi blir medvetna om vad som har legat där i djupet, gömt för blotta ögat, skapar vi en förståelse för varför livet ser ut som det gör. Vad som ligger till grund för blockeringar och smärtor. När vi tillåter oss att göra det ger vi oss själva möjligheten att välja annat. Och detta annat är oss själva som det vi i sanningen är. När vi vågar gå djupt, rensa i röran, skapar vi de bästa förutsättningar för att leva i autenticitet, i din sanning, den enda hållbara vägen till ett liv i lätthet.

Men det kräver villighet. Det kräver medvetenhet. Och det kräver en hel del mod. Så vad ska till för att du ska våga? Kanske upplever du att det känns svårt och skrämmande, då finns jag för dig om du vill ha min hjälp. Välkommen att höra av dig så bokar vi en tid för ett förbehållslöst samtal där vi får möjlighet att se om jag är den du behöver för att komma vidare i livet.

/Kathja


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio + sexton =