När vi önskar annat är det lätt att vi är i en upplevelse av brist, av att det vi har inte är bra nog. Och brist skapar brist. Om vi istället gör det bästa av det vi har kan vi sedan skapa annat ur en upplevelse av tacksamhet.
Vi kan trots allt inte leta efter meningen med livet på samma sätt som vi letar efter en borttappad nyckel. Meningen med livet, dess upplevda värde, är något vi skapar utifrån vårt val. Vi måste själva bestämma värde oavsett dess innehåll.

” När en människa, som i sin fysiska varelse alltid är vänd utåt i tron att lyckan finns utanför henne, till sist vänder sig inåt och upptäcker att dess källa finns inom henne är detta en av tillvarons djupaste insikter” Sören Kierkegaard

Livet och världen rymmer så mycket möjligheter och chanser som bara väntar på att tas till vara, det finns smultronställen överallt som väntar på att upptäckas. Det finns ingen inbyggd mening med livet. Meningen med livet måste du skapa. Du måste finna värden som du tycker är tillräckligt betydelsefulla att du känner att ditt liv är värt att leva.
Därför fyller det ingen funktion att önska annat innan vi värdesätter det vi redan har.

Så andas min vän. Andas och påminn dig om att allt är okej, allt är exakt som det ska vara. Tillåt dig att vara i upplevelsen och den kommer att skifta mångt mycket smidigare än vad den har en möjlighet att göra om du tror att något är fel. För så är det skapat. Allting väljer alltid minsta motståndets väg vilket innebär att ju bättre du är på att vara tacksam över det som är desto lättare kommer det att vara för dig att skapa annat.

Vad upplever du just nu som svårt att acceptera och vara tacksam över? Och vad vill det säga dig om dig?

/ Kathja
Intuitiv coach, Life Clarity facilitator & inspiratör


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

8 − 5 =