Våra inre förväntningar och förutfattade meningar ligger som ett filter mellan oss och vår perception och vår omgivning. Det innebär att våra föreställningar hela tiden färgar våran uppfattning av vår omgivning. Bär vi på en föreställning att vi inte duger som vi är kommer det att vara vad vi tolkar in i det som sker i livet. Vi är oftast medvetna om att det fungerar så då det kommer till annat. Om du till exempel längtar efter barn, eller är gravid, då ser du gravida ”hela tiden” det är för att det är det filtret du har aktiverat. Längtar du efter en relation ser du andras lycka, och du känner dig ännu mer ensam. Men den speglingen gäller allt.

Först när vi inser att det är så livet fungerar kan vi börja välkomna livet just som det är och se den vägledningen som vi hela tiden får om vart vi befinner oss i förhållande till vårat sanna varande. Vi kan med hjälp av vår medvetenhet identifiera våra egna begränsande föreställningar, de där begränsande föreställningarna som leder till att vårat liv kanske inte alltid är vad vi önskar att det vore. Genom att vara medvetna om vad som sker i livet kan vi identifiera våra skeva byggstenar.

Medvetenhet är något jag ofta talar om, det beror på att utan medvetenhet kommer du att ha svårt att skapa annat. Först behöver vi bli medvetna om vad som inte funkar i livet, sedan behöver vi bli medvetna om vad det kan bero på och till sist behöver vi bli medvetna om vad vi kan göra för att skapa annat.

För att öka medvetenheten kring vad som sker i våra liv behöver vi först börja med att stanna till och reflektera då vi upplever skav i livet. Skav är alla former av obehag du kan uppleva och ett ord jag gärna använder då det inte är så laddat som ”problem, svårighet, sjukdom, hinder” osv. Att skapa spejs där du ser, hör och uppmärksammar dig själv. Det kan du göra på olika sätt, välj det som passar dig, alla gillar inte att meditera, men kanske en promenad eller vila middag passar dig bättre.

En enkel övning som bidrar till ökad medvetenhet kring varför saker kanske inte är som du skulle vilja att de var är att använda sig av öppna frågor. En av mina favoriter då det kommer till att identifiera just vad saker och ting egentligen handlar om är frågan – Vad handlar det här om egentligen? Det är en fråga som du ska ställa rätt ut, den kommer att trigga svaret inom dig och vägleda dig i vad du har att agera utifrån. Det är ingen fråga som Egot (de inlärda föreställningarna du har fyllt din hjärna med) ska svara på utan det är en fråga vars svar vilar i ditt sanna varande, i ditt hjärta.

Att jobba med Öppna frågor (frågor som öppnar upp för ett större vetande och som inte ska besvaras med Egot) är otroligt effektivt så det uppmanar jag dig att göra. Några jag använder mig av är:

  • Vad är rätt med det här?
  • Vad handlar det här om egentligen?
  • Hur kan det bli bättre än så här?
  • Vad mer är möjligt?
  • Vad ska till för att detta ska bli en dag/stund/upplevelse av lätthet?

Våga utforska dem, både i relation till dig och dig själv, dig och livet samt dig och andra. Starta dagen med dem och använd dem när du upplever att du inte riktigt kan greppa om det som sker och vad du ska göra med det.

Åter till dig för en stund…

Jag vill att du formulerar en mening som säger dig hur du upplever dig själv. Jag är ”xxxx”. Det kan till exempel vara ”jag är en som alltid fastnar för män som är otrogna” – ”jag är fet” – ”jag är oduglig” – ”jag är inte lika bra som min syster” – ”jag är inte smart” – ”jag är smart” – ”jag är inspirerande”. Om du formulerar en mening som känns negativ prova att vänd på den genom att ställa frågan ”vad är bra med det?”.

Detta är grunderna i medvetet skapande, att förstå hur vi sanningen skapar våra liv och att vi är villiga att möta oss själva, vår självbild och våra skeva byggstenar. Först när vi kan identifiera dem kan vi börja välja annat, vi kan börja välja vilka stenar vi vill behålla och vilka vi är redo att byta ut.

/Kathja


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × 4 =